confessions

real asociedad

Tunahan - Toktamış yazar

  1. toplam giri 99
  2. takipçi 3
  3. puan 3700

şir gazi han

real asociedad
1700'lü yıllarda hive hanlığı'nın hanı.

döneminde türkistan coğrafyasını kendi kolonisi haline getirip sömürgeleştirmek isteyen rusya'ya karşı ciddi bir tokat savurmuş, bu işin o kadar da basit olmayacağını, türklerin bağımsızlıklarını kolay kolay elden bırakmayacaklarını hissettirmiştir.

şir gazi han ve hive hanlığı'na yapılan saldırıyı bertaraf etmesi konulu yazımı şiddetle tavsiye ediyorum. umarım türklük bilincimiz hakkında kısa da olsa bir parça barındıran bu yeni yazımı beğenerek okursunuz. https://yenigorunum.blogspot.com/2019/10/rusya-karssnda-bir-turk-sir-gazi-han.html

yeni görünüm

real asociedad
hâlâ tek yazar durumunda olduğum ve yakın zamanda .com uzantısı edinecek olan blog.

yazılarım var ama paylaşacak platformum yok veya düzenli olarak yazı yazmak istiyorum diyenler mesaj kutusunu yeşillendirsin, konuşalım.

www.yenigorunum.blogspot.com

osmanlı devleti'nin doğu cephesi

real asociedad
ekseriyetle osmanlı'nın batı fetihleri veya seferleri değer ve görse de sınırın diğer ucunda çok çeşitli çatışmalar ve olaylar yaşanmaktaydı. özellikle safevilerin osmanlı topraklarının bir kısmında hak iddia etmesi, aynı toprakların osmanlı için de büyük değeri olması bu iki devleti sık sık karşı karşıya getirdi.

yazımda, osmanlı devleti'nin on sekizinci yüzyılda doğu cephesinde yaşanan gelişmeleri ele aldım. buyrun; https://yenigorunum.blogspot.com/2019/10/18-yuzylda-osmanlnn-dogu-cephesi.html

oğuzlar

real asociedad
Oğuz Adı ve Manası

1- Oğuz Kağan Destanı'nda ağız (ilk süt) manası ile kullanılmış ancak Divan-i Lügat-it Türk'te ağızın karşılığı olmadığı için kabul görmemiştir.
2- J. Marquart Ok+uz ile oklu adamlar manasını vermiştir ancak “uz” eki Türkçe oladığı için kabul görmemiştir.
3- D. Sinor; Toharca Okus'tan öküz demektir demiş ancak kabul çerçevesi dar olmuştur.
4- L. Bazin D. Sinor'a karşı çıkarak tosun olabileceğini söylemiş ancak Türk dilinin lehçeleri ile bağdaşmadığı için kabul görmemiştir.
5- Hamilton, oğuz-oguş-aile tanımını getirmiş ancak bu da temellendirilememiştir.
6- Gy. Nemeth Ok+z boylar birliği tanımını yapmış ve etrafında en çok birleşilen görüş bu olmuştur.

*Türkmen adı XI. Yüzyıldan sonra Oğuzlar için kullanılmaya başlanmıştır.


Gök-Türkler Döneminde Dokuz-Oğuzlar

Bu dönemdeki boyların genel adına Töles adı verilmiştir. Bunların hangi boylar olduğundan bahsetmek gerekirse;
1- Türk budunu: Devleti kuran ana sülaledir.
2- Oğuzlar: Tula Irmağı etrafında yaşamışlardır. Kuzey Çin ve Moğolistan bölgesinde dokuz boy olarak başka boylar ile birleştikleri için İlteriş (Kutluk) Kağan döneminde Gök-Türkler ile karşılaştıkları zaman Gök-Türklere oldukça etkili bir mukavemet gösterebilmişlerdir. Dokuz- Oğuzlar ile Gök-Türkler arasında 5 adet savaş yapılmış, Oğuz boyları ancak bu 5 savaş sonunda itaat altına alınabilmişlerdir. Ancak sadece kağan unvanını taşıyan beyler Gök-Türklere bağlanmış, başlarına Gök-Türklerden bir bey geçirilmemiştir. Ancak kitabelerde “Türk-Oğuz beyleri işitin” tabiri ile devlet içinde ne denli güçlü oldukları kanıtlanmıştır. Bazı kaynaklarda Ötüken hakiminin de Oğuzlar olduğu görüşü ileri sürülmüştür.
3- Ediz: 715 yılında Oğuzlar ile Gök-Türklerin savaşları sonrasında itaat altına alınan boylardan biridir.
4- Kırgız: Güçlü bir boydur. Türk kökenli oldukları bilinen ve kağan unvanlı bir beyleri olan boydur.
5- Tarduş: Gök-Türk hakimiyeti altında yaşayan sadık bir topluluktur.
6- Tolis: Tarduşlar gibi Gök-Türk hakimiyeti altında yaşayan sadık bir topluluktur.
7- Basmıl: Beşbalık bölgesinde yaşadıkları bilinmektedir.
8- Karluk: Doğu Gök-Türklerinin yıkılmasında ayaklanarak önemli rol oynamışlardır.
9- Az: Kırgızların komşularıdırlar.
10- Çik: Gök-Türkler zamanında çok faal oldukları söylenemez.
11- İzgil: Kitabelerde isimlerine yalnızca bir defa rastladığımız boydur.
12- Yer- Bayırku: Oğuzlar gibi dokuz boyun birleşmesi ile meydana gelen boylardan biridir.
a- 709 yılında başlarında bulunan Uluğ İrkin savaşta Gök-Türkler'e yenilmişlerdir.
b- 715 yılında isyan edenler arasında Yer- Bayırkuların da olduğu bilinmektedir. Kapgan bu ayaklanmayı durdurmak için bizzat gitmiş ancak Yer-Bayırkuların pususuna düşerek 22 Temmuz 716 yılında ölmüştür. Bundan sonra Uygurların hakimiyetine giren Ter Bayırkular en son Yabaku adı ile Karahanlılar arasında görülmüşlerdir.
13- Kurikan: Moğol asıllı bir boydur.
14- Tatar: Oğuzların komşuları oldukları bilinmektedir. 30 boyun birleşmesi ile meydana geldikleri için otuz- Tatar adı verilmiştir.
15- Kıtay: Güçlü Moğol asıllı boylardan biridir.
16- On-Oklar: Bumin döneminde kardeşi İstemi Yabgu'nun batıda başına geçtiği boylardır.Oğuzlar ile Mücadeleler
682 yılında Gök-Türklerin duraklama devrinden sonra en güçlü boy Oğuzlardır. Oğuzların başında bulunan Baz Kağan ile Kutluk arasında Tula Irmağı etrafında yapılan İnekler Gölü savaşında Oğuzlar Kıtaylar ile birleşerek 2000 kişilik Gök-Türk ordusuna karşı 3000 kişi olmalarına rağmen yenilmişlerdir. Bunun sonucunda Gök-Türkler Ötüken'e gelmişler ve 682'de devlet yeniden kurulmuştur. İlteriş Kağan öldüğü zaman Basmıl, Ediz, Tölis, Tarduş, Uygur, İzgil gibi boylar itaat altındaki boylardır ancak Oğuzlar bizzat kağan tarafından bizzat idare edildikleri için devletin ikinci bir gücü, dayanak kuvveti olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle Kapgan Kağan döneminde savaşçılıkları ile Gök-Türkler'e büyük fayda sağlamışlardır. Ancak Kapgan Kağan döneminin baskıcı politikasına karşılık isyan etmişler, isyanları bastırılmıştır. Ancak bu ayaklanmadan sonra Oğuzlar ve Gök-Türkler arasında Togu Balık, Andırgu, Çüş Başı ve Egzenti Kadaz adlarında 4 savaş yapılmış, bu savaşlarda Gök-Türkler Oğuzları uzaklaştırmakta epey güçlük çekmişlerdir. Ancak yenilen Oğuzların büyük bir bölümü 717 yılından sonra Bilge'nin Hakanlığı döneminde Çin'e sığınmışlardır.

Uygurlar Döneminde Dokuz- Oğuzlar

Moyen-Çor zamanında Oğuzların (Dokuz- Oğuzların) hakimiyet altına alındıklarını biliyoruz. Ancak Oğuzlar bu dönemde daha büyük bir boy olduklarından farklı bölgelere dağılmışlar ve hakimiyet altına alınamamış olan Oğuz boyları ile mücadeleler devam etmiştir. Önemli bir gelişme olarak İbn'ül Esir'in verdiği bilgilere göre Oğuzlar 775 yılında Maveraünnehir bölgesinde görülmüşlerdir. Taberî'nin verdiği bilgilere göre de 820- 821 yıllarında Oğuzlar Seyhun- Semerkand arasındaki bölgeye sefer yapmışlardır. Genel görüş Oğuzların bu bölgeye 9. Yüzyılın ikinci çeyreğinden itibaren geldiklerini göstermektedir. Özellikle 10. Yüzyıldan itibaren Oğuzların Mavraünnehir bölgesinde önemli faaliyetleri vardır. İbn havkal, Hudud'ûl Alem, El İstahrî gibi müelliflere göre Oğuzların sınırları batıda Hazar Denizi'ne, Aral Gölü'nün güneyine Buhara'nın kuzeyine yayılmışlar ve bu bölgeye “Oğuz Bozkırı” (Mangışlak) adı verilmiştir. Oğuz şehirleri ve Türk şehir kültürü açısından önemli bir gelişmedir.

merih demiral

real asociedad
1998 doğumlu türk futbolcu.
türk milli takımı ve juventus fc takımlarında süre bulan futbolcu, defans bölgesinde stoper mevkinde görev almaktadır.

14.10.2019 tarihinde oynanan fransa-türkiye karşılaşmasındaki oyunu ile beğeni toplamış, türk milli takımının golünden sonra türk taraftarların olduğu tribünlere asker selamı verilmesi hususunda arkadaşlarını uyarmış ve maçtan sonraki röportajında "ne mutlu türküm diyene" açıklaması yapmıştır.

midnight in paris

real asociedad
ünlü film.

her ne kadar türkçesini "paris'te gece yarısı" olarak yazmak mümkünse de konusunu açıklamak o kadar basit değil. en genel tanımıyla komedi-zamanda yolculuk olarak izah edilebilir. özellikle zamanda yolculuk kısmı çok hoş. izlenmesinde yarar görüyorum.

şehinşah

real asociedad
"şahların şahı" manasına gelmektedir. iran'da kullanılır.

bu unvanın eski iran medeniyetlerindeki yarı-tanrı anlayışından dolayı bu şekilde oluştuğu iddiası da vardır. zira eski iran medeniyetlerinde de hükümdarların yarı-tanrılık vasıfları olabiliyordu ve bu hükümdarlar "kralların kralı" olarak anılıyorlardı.

millet ittifakı

real asociedad
5 mayıs 2018 tarihinde bir araya gelen ve cumhuriyet halk partisi ile iyi parti'den oluşan siyasi ittifak. (saadet partisi başta bu ittifaka dahildi ancak sonradan bu ittifaktan çekilmiştir.)
adalet ve kalkınma partisi ve milliyetçi hareket partisi'nin oluşturduğu (bkz:cumhur ittifakı) 'nın karşı ittifağıdır.

osmanlı-safevi ilişkileri

real asociedad
çoğunluğu on altı ve on yedinci yüzyıllarda yaşanan olaylardır.
şii safeviler ve sünni osmanlıların yaşadığı kimi sınır tecavüzleri ve şehir zaptları şeklinde gerçekleşmiştir. ticaretin ve doğal olarak paranın ön planda olduğu ayrıntısı ile genellikle göz ardı edilir.

-reklam-
konuyla ilgili yazdığım yazının linki, mutlaka okuyun derim: http://www.laklakalab.com/2019/09/osmanli-safevi-iliskisi.html
-reklam-

dolarizasyon

real asociedad
"Dolarizasyon ya da Para ikamesi, bir ülkede yaşayanların yabancı para birimlerini kendi paraları yerine ve/veya paralel olarak kullanmaları durumudur. Oluşabileceği şartlar: gayrıresmi, formel yasal onay olmadan yarıresmi, yabancı paranın kanuni olduğu, ancak yerel para karşısında ikincil bir rol oynadığı durum"

türkiye'de dolarizasyon eğiliminde olan bir ülkedir ve bu durumun belirli koşulları vardır.
türkiye'deki dolarizasyon eğilimine dair ilgi çekici ve bilgilendirici bir yazının linkini paylaşayım. iyi okumalar -> http://www.laklakalab.com/2019/08/ulkemizdeki-dolarizasyon-egilimi_17.html

tarih tekerrürden ibarettir

real asociedad
bu söz klişeleşmiş bir atasözü kıvamındaymış gibi gözükse de aslında tarih felsefesinin konularına dahildir ve uzun yıllar tartışılmıştır. karl marx'ın bu konudaki bazı tespitleriyle beraber, tarihte yinelenmiş gibi gözükecek kadar birbirine benzeyen olayların yaşanmış olması da bu sözü kanıtlar niteliktedir.

bu konuyla ilgili yazımın linkini siz değerli yazarlarımızın zevkine sunayım => https://t.co/WGZjw5I2nH

ikinci dünya savaşı'nın hazırlıkları

real asociedad
İki dünya savaşı arasında çok fazla olay yaşanmıştır. Galipler, galibiyetlerini pekiştirme yoluna giderken mağluplar da bu mağlubiyetleri tersine çevirmek için hazırlıklara girişmişlerdir. Bu iki dünya savaşında oluşan ittifaklar düzeni, savaşın kendisi kadar önemli olmakla birlikte aslında pek de öngörülemez değillerdi.

reklam

yeni yazımda batı avrupa devletlerinin yaklaşmakta olan büyük savaşa yönelik hazırlıkları, iç politikadaki faaliyetleri ve ittifakların oluşma şekillerini anlattım. link için buyrun -> http://www.laklakalab.com/2019/04/bat-avrupada-yeni-bir-dunya-savasnn.html

reklam

chp'nin altı oku

real asociedad
atatürk ilkelerini sembolize eder. en uzun ok olan (bkz:devletçilik) okunun başladığı noktada bir "çentik" bulunur. bu çentik, aslında devletçiliğin ne olduğunun tam bir izahı gibidir. devletçilik ne sanıldığı gibi sosyalizme yakın, devletin tüm ekonomiyi elinde tuttuğu veya tutmak istediği, ne de tam manasıyla bir serbest piyasa ekonomisini ve özel teşebbüsü kabul eder. her ikisinden de içinden izler barındırır.

konuyla ilgili detaylı ve basit dille yazılmış bir yazıyı siz değerli okuyucularımıza sunuyorum. link için http://www.laklakalab.com/2019/04/devletcilik.html

ak parti'nin teşekkürler istanbul afişleri

real asociedad
cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan ve ak parti istanbul büyükşehir belediye başkan adayı binali yıldırım'ın fotoğraflarının olduğu, "gönül belediyeciliği kazandı" ve "teşekkürler istanbul" yazılarını barındıran afiş.

seçimi yüksek seçim kurulu'nun geçici sonuçlarına göre kaybeden, kaydırma ve geçersiz oy incelemelerinin neredeyse yarısı bitmesine rağmen hâlâ 18 bin oyla geride olmasına rağmen binali yıldırım kazanmış gibi gösterilmektedir.

ekrem imamoğlu'nun anıtkabir'i ziyareti'ne "milletin sinirini bozmaktadır" diyen sayın binali yıldırım, kendi partisinin afişlerine ise "istanbullulara teşekkür etmek suç mudur?" dedi. ancak afişlerde "gönül belediyeciliği kazandı" da yazmaktadır. bilindiği gibi, gönül belediyeciliği sözü de kendi partisine aittir. takdir yüce Türk milletinindir.

harezmi

real asociedad
harezmi (780-850)

matematik, astronomi ve coğrafya bilginidir. matematik alanında yaptığı çalışmalarla "cebir" bilimini geliştirip sistemleştirmiş, matematiğin ayrı bir bilim dalı olarak var olmasını sağlamıştır. harezmi, hint sayı sisteminden faydalanarak ilk kez "sıfır" rakamından bahsetmiştir. iki bilinmeyenli denklemlerin çözüm yolunu bulmuş ve bilinmeyen işareti "x" simgesini matematik bilimine kazandırmıştır.

hazini

real asociedad
hazini (?-1155) hassas terazilerin mucidi.

kimya, fizik ve astronomi bilimlerindeki çalışmalarıyla ölçü ve tartı aletlerine yaptığı katkılarla tanınan bir bilim insanıdır. hazini, newton'dan beş yüz yıl önce "her cismi yerkürenin merkezine doğru çeken bir gücün olduğunu" söylemiştir. roger bacon'dan yaklaşık yüz yıl önce dünya'nın merkezine doğru yaklaştıkça suyun yoğunlaştığı fikrini ortaya atmıştır. bir cismin düşük yoğunluklu havada ağırlık kazandığını yoğun havada veya suda ise ağırlığının azaldığını keşfetmiştir.

icat ettiği hassas terazi sayesinde metallerin ve taşların saf olup olmadıklarını ve metalleri özgül ağırlıklarını tespit edebilmiştir.

istanbul'un fethi

real asociedad
ikinci mehmed tarafından 29 mayıs 1453'te gerçekleştirilen fetih.

nedenleri:

-doğu roma'nın sık sık osmanlı şehzadelerini ve türk beyliklerini osmanlı devleti üzerine kışkırtması.

-istanbul'un doğu roma'nın elinde olmasının osmanlı toprak bütünlüğünü bozması.

-doğu roma'nın sürekli haçlıları osmanlı devleti'ne karşı kışkırtması.

-osmanlı devleti'ni fetihlere çıktığında arkasında bir tehdit bırakmak istememesi.

-karadeniz ticaret yolunun ve boğazların kontrolünün ele geçirilmek istenmesi.


osmanlı'nın hazırlıkları:

-batı'dan gelecek yardımları engellemek için balkanlar'da ordu bekletildi.

-boğazdan gelecek yardımları önlemek için rumeli hisarı yapıldı.

-surları yıkmak için şahi adı verilen büyük toplar döküldü.

-surlara yaklaşmak ve tırmanmak için yürüyen kuleler yapıldı.

-şehri denizden kuşatmak için büyük bir donanma hazırlandı.

-yetmiş iki parça gemi, bir gecede haliç'e indirildi.

-anadolu ve balkanlar'daki devletlerle barış yapıldı.

doğu roma'nın aldığı önlemler:

-zayıf surlar tamir edildi.

-haliç'in girişe zincir gerildi.

-haçlılardan yardım istendi.

tüm hazırlıklardan sonra 6 nisan 1453'te kuşatma başladı. toplar surlarda gedikler açmaya başlayınca ordu surların arkasına geçti. elli üç günlük kuşatmadan sonra istanbul 29 mayıs 1453 tarihinde fethedildi.

fethin türk tarihi açısından sonuçları:

-istanbul başkent yapıldı.

-osmanlı devleti'nde toprak bütünlüğü sağlandı.

-marmara ve karadeniz'den geçen ticaret yolları osmanlı'ya geçti.

- ikinci mehmed, "fatih" unvanını aldı.

dünya tarihi açısından sonuçları:

-doğu roma imparatorluğu yıkıldı.

-ortaçağ sona erdi, yeniçağ başladı.

-istanbul'un fethi ile surların top ile yıkılabileceği anlaşıldı. bunun sonucunda yüksek surları olan kalelere sahip feodal beylikler yıkılmaya başlandı.

-istanbul'dan giden bilim insanları, avrupa'da rönesans ve reform hareketlerinin başlamasına sebep oldu.

ikinci murad

real asociedad
ikinci murad (saltanatı: 1421-1451)

osmanlı devleti'nin altıncı hükümdarıdır.

-anadolu'da düzeni sağladı. bundan sonra macarlar'la 1444 yılında edirne-segedin antlaşması'nı imzaladı. ardından tahtı oğlu mehmed'e bıraktı. avrupalı devletler antlaşmayı bozunca devlet erkanı ve oğlunun ısrarıyla tekrar tahta geçti.

-1444 yılında varna savaşı'nda haçlı ordusunu bozguna uğrattı.

-1448 yılında ikinci kosova savaşı'nda intikam isteyen haçlıları, tekrar mağlup etti. bu savaş ile avrupalıların türkler'i balkanlardan atma ümidi kalmadı.

birinci mehmed

real asociedad
birinci mehmed veya çelebi mehmed (saltanatı: 1413-1421)

osmanlı devleti'nin beşinci hükümdarı.

-birinci bayezid'in oğulları arasında taht mücadelesini kazanan şehzadedir.

-fetret (hükümdarsızlık) devri'ne son vererek devlette düzeni sağladı.

-osmanlı devleti'nin ikinci kurucusu kabul edilir.

-bu dönemde, osmanlı tarihinin ilk deniz savaşı, venedik'le yapılmıştır. (1416)

-amcası tarafından çıkartılan "düzmece mustafa isyanı" bastırıldı.

-ankara savaşı ve fetret devri'nde kaybedilen toprakların bir kısmı yeniden kazanıldı.

birinci bayezid

real asociedad
birinci bayezid veya yıldırım bayezid (saltanatı: 1389-1402)

osmanlı devleti'nin dördüncü hükümdarı.

-istanbul'u kuşatan ilk osmanlı hükümdarıdır.

-istanbul'u kurtarmak için gelen haçlıları niğbolu savaşı'nda mağlup etti. (1396)

-anadolu'da türk siyasi birliği sağladı.

-anadolu hisarı yaptırıldı.

-timur ile 1402 yılında yaptığı ankara savaşı'nı kaybetti ve esir düştü. osmanlı devleti, bu savaştan sonra on bir yıl süren fetret (hükümdarsızlık) dönemine girdi.

-tavsiye-

ankara savaşı'yla ilgili bir yazı. okunması tavsiye edilir. https://t.co/IdYMzJI23s

-tavsiye-

birinci murad

real asociedad
birinci murad veya murad-ı hüdavendigâr. (saltanatı: 1362-1389)

osmanlı devleti'nin üçüncü hükümdarıdır.

-edirne 1363 yılında fethedilerek başkent yapılmıştır.

-haçlılara karşı sırpsındığı savaşı kazanıldı. (1364)

-germiyanoğulları'ndan çeyiz yoluyla kütahya'yı, hamidoğulları'ndan parayla ısparta ve çevresini aldı.

- birinci kosova savaşı'nda haçlıları yendi. (1389) ancak savaş alanında gezerken bir sırp askeri tarafından ağır yaralandı, ardından vefat etti.

ayrıca bu dönemde ilk defa "sultan" unvanı kullanılmıştır, ilk defa tımar sistemi uygulandı.

orhan bey

real asociedad
orhan bey veya orhan gazi. (saltanatı: 1326-1362)

babası osman bey'in vefatından sonra hükümdar olmuştur.

-babasının vasiyeti üzerine bursa'yı fethederek başkent yapmıştır.

-doğu roma ile yaptığı palekanon (maltepe) savaşı'nı kazanarak iznik ve izmit'i topraklarına katmıştır.

-karesioğulları beyliği'ni alarak anadolu siyasi birliğine yönelik ilk hareketi başlatmıştır. osmanlı devleti bu sayede ilk defa donanma sahibi oldu.

-doğu roma imparatorluğu, bulgar ve sırplar tarafından tehdit edilince, osmanlı devleti doğu roma'ya yardım etmiştir. bu yardım karşılığında gelibolu'daki (bkz:çimpe kalesi) alındı. böylece osmanlı, ilk defa rumeli'ye geçti.

-fetihlerin artması ve sınırların gelişmesi üzerine yaya ve müsellem adıyla osmanlı'nın ilk düzenli ordusu kuruldu.

-devlet işlerinde kendisine yardımcı olması için ilk kez vezir tayin etti ve devlet işlerinin görüşüldüğü divan teşkilatı kuruldu.

osman bey

real asociedad
osman bey veya osman gazi. (saltanatı: 1299-1326)

osmanoğulları hanedanlığının kurucusu, osmanlı beyliği'nin ilk hükümdarı.

-karacahisar'ı fethederek doğu roma (bkz:tekfur)larından inegöl, bilecik, yarhisar ve yenişehir'i almıştır. (bilecik'i başkent yapmıştır.)

-ilk osmanlı parasını bastırmıştır.

-doğu roma ile osmanlı arasındaki ilk savaş olan koyunhisar (bafeus) savaşı'nı kazanarak izmit'e kadar olan toprakları almıştır.

osmanlı devleti'nin kuruluşu

real asociedad
osmanlı devleti (1299-1922)

anadolu selçuklu devleti 1243'te moğollarla yapılan (bkz:kösedağ savaşı)'nda yenilmiş ve anadolu'da bulunan türkmen beyleri bağımsız türk beylikleri kurmuşlardır.

bu beyliklerden biri olan osmanlı beyliği'ni kuranlar, oğuzların kayı boyundandır. ertuğrul gazi başkanlığında söğüt ve domaniç'e yerleşmişlerdir. 1299 yılında başa geçen osman bey adına hutbe okutup para bastırarak devletin bağımsızlığı ilân edilmiştir.

kısa sürede büyümesinin sebepleri:
- zayıf ve güçsüz doğu roma'ya komşu olması
-iskan politikası ile fethedilen yerlere türkmenlerin yerleştirilmesi
-balkanlar'da bir siyasi birliğin olmaması
-kuruluş aşamasında diğer türk beylikleri ile uğraşmaması (kardeş kanı dökmemesi)
-doğu roma'ya karşı mücadele etmesi ile diğer gazilerin desteğini alması (cihad ve gaza anlayışıyla.)

blog yazarlığı

real asociedad
insanın yazım yeteneklerini geliştirmesi için oldukça yararlı, bir de devamlılık sağlayabilirse tadından yenmez bir hobidir.

yazıların konusunu seçmek, başlık bulmak, fotoğraf-resim eklemek ve hatta kaynakça eklemeye kadar oldukça eğlenceli ve kaliteli bir meşgaledir. yazıların yazım süreci ne kadar sancılı olursa olsun, sonuçta paylaşılan metin, yazarı için en nadide yazma eserler kadar nadidedir.

bu işin en büyük sıkıntısı, sizi yazmaya teşvik edecek bir okuyucu kitlesinin olmaması veya çok az olmasıdır. zira insanlar bir şeyleri okumaktan ziyade izlemeyi daha çok tercih ediyorlar. bundan dolayı bir itici kuvvet olacak olan okura ulaşma sürecini en az sürede atlatabilmek ve okuyucuya kavuşmak, yazarın daha fazla zevk almasını sağlayacaktır.

yazmak güzel şey.

31 mart 2019 yerel seçimleri tahmini sonuçları

real asociedad
izmir'de millet ittifakı adayı kazanır ancak çok az bir farkla kazanır. izmir artık chp'nin kalesi yolundan (en azından oy dağılımı olarak) çıkmak üzere.

istanbul'da cumhur ittifakı adayı binali yıldırım rahat kazanır. en az beş puan gibi bir fark atar. istanbul burası arkadaşlar, nüfusu çok fazla bir yer... hâlâ tanınmayan bir adaya karşılık binali yıldırım rahat kazanacaktır.

ankara'da mansur yavaş çok rahat alır gibi bir algı var ama sanmıyorum. özhaseki de çok rahat davranıyor. belirsizlik var. kazanan fazla bir farkla alamayabilir. mansur yavaş'ın kazanmasını öngörüyorum ama hdp seçmenine bağlı gibi. özhaseki alırsa da çok fazla şaşırmam.

tarih yapmak ve tarih yazmak

real asociedad
hangisi daha mühimdir, bilinmez. daha ziyade birbiri olmadan pek de bir ehemmiyeti olmayan mefkumlardır denilebilir. olmayan tarih yazılamaz mı? elbette yazılır ve hâlâ da yazılıyor. ama gerçek "tarih" bir zaman sonra bunların hepsini yok edecektir. (bkz:Gerçeklerin er ya da geç açığa çıkmak gibi iyi bir huyu vardır)

kendi tarihimizi ele alırsak, maalesef tarih yapmak kısmındaki azmimizi tarih yazmakta göstermeyi çok uzun bir zaman boyunca aksattığımız sonucuna varıyoruz. bundan dolayı tarih yazımına da ehemmiyet veren çeşitli (o dönemki) düşmanlarımız tarafından tarihi yazılan bir millet olmuşuz. doğal olarak da bizi kendi perpektiflerinden, yer yer fazlaca karalayarak anlatmışlardır.

sonuç: birbirinden ayrılmaması gereken ikilidir. birisi olmadan diğerinin anlamı azalır.

slogan atan değil fikir üreten gençliğe duyulan ihtiyaç

real asociedad
slogan atmakta kastın ne olduğunun çok büyük bir önemi var. eğer partizan sloganlar kastediliyorsa, yani apolitik olamayan gençler konu alınıyorsa, elbette fikir üretmek en önemlisidir. ama bir sorun daha var. fikir nedir? bir fikir herkese göre fikir sayılabilir mi? o fikri son haline getirmek için ne kadar zaman ve emek harcandı? bunlar da önemli şeyler tabii. iyi bir sloganı, kötü bir fikre değişir miyim?sloganı eğer kullanan kişi bulmuşsa, evet. çünkü iyi bir slogan da düşünülmüş ve çok basit olmayacak şekilde ortaya çıkmış olmalıdır.

amerikan film endüstrisi

real asociedad
Kökenleri geçmişe dayanan, genellikle Hollywood olarak da isimlendirilen film endüstrisi.

Bu film endüstrisinde bulunan karakterler, bu alanda dünya nezdinde bir tanınırlığa ulaşma şansına sahip olurlar. Tüm dünyanın merakla beklediği ve uğruna milyon dolarlar harcanan filmlerin menşeidir.

Ayrıca bazı konularda tüm dünyanın gözünün burada olmasını kendi lehlerine kullanmaktadırlar. Çektikleri filmlerle bazı algılar oluşturdukları, bu algılarla bazı genel kanıları değiştirdikleri ve/veya geçmişte olan bazı olayları ısıtıp ısıtıp önümüze koydukları da olmuştur.

reklamlar

Nazilerin ve hitler'in bu ısıtılıp bize tekrar sunulan konular olduğunu düşünüyorum. Öyle ki çizgi roman uyarlaması filmler de dahil olmak üzere çok defalar ısrarla hitler konusunu işlendiğine şahit olduk. bunun bilinçli bir propaganda aracı olduğunu düşünüyorum, ve bu konuda http://www.laklakalab.com/2019/03/abdnin-bas-dusman-adolf-hitler.html <- bu yazıyı kaleme aldım. konuyu nispeten basit anlatabilmek için çok uğraştığım bir yazı oldu, bu konudaki bilgilerinizi tazelemek ve yeni bir görüş edinebilmek için okumanızı şiddetle tavsiye ederim.

reklamlar

oğuzhan uğur

real asociedad
youtube'da babala isimli kanalnda,"p!nç" ve "mevzular" isimlerine sahip videolar çeken kişi. yakın zamanlarda "borç harç" isimli bir film çekip başrolünde oynadıysa da, film "vasat altı" yorumlarına maruz kalmıştır.

babası, yakalandıktan sonra apo'yu ilk sorgulayan kişi olan hasan atilla uğur'dur.fazla abartılanlar

real asociedad
(bkz:oğuzhan uğur)

kişilik olarak nasıl bir insandır gerçekten hiçbir ciddi fikrim yok. iyi veya kötü birisidir diyemem ama videolarından anladığım ve yorumlayabildiğim kadarıyla oldukça itici birisi gibi geliyor bana. videolarını saniye saniye kesip yüklemesi, her esprisine haykırarak gülen stüdyo ekibi vs. gibi sebepler kendisini gözümde itici kılıyor.

nefi

real asociedad
ilk mahlası "zarrî" yani zararlı kişi olan hiciv şairi. dördüncü murad döneminde bayram paşa'nın emriyle boğdurulmuştur.

en bilinen şiirinden:

Tûti-i mucize-guyem ne desem laf değil
Çerh ile söyleşemem ayinesi saf değil

Ehl-i dildir deyemem iînesi safolmayana
Ehl-i dil birbirini bilmemek insaf değil

günümüz Türkçesiyle:

Mucize gibi sözler söyleyen bir papağanım, dediklerim laf değildir.
Felekle konuşamam; tenezzül etmem çünkü onun aynası, kalbi temiz değildir. (O benim seviyemde değildir.)

Gönlü temiz olmayana gönül ehlidir diyemem, gönül ehillerinin birbirlerini bilmemesi insafa sığar bir iş değil.

ispanya milli futbol takımı

real asociedad
Luis Enrique'nin teknik direktörlüğünü yaptığı milli takım.

avrupa şampiyonası elemeleri'nde f grubunda mücadele ediyorlar. son maçlarını norveç milli takımı'na karşı oynayıp, 2-1 galip geldiler. (23 mart 2019)

kaliteli bir defans ve orta saha hattına rağmen santrafor konusunda çok geride kalan takım. (bkz:alvaro morata) hariç elle tutulur bir golcüleri hâlâ yok, veya var ama bizim bundan haberimiz yok.

avengers infinity war

real asociedad
Aslında Türkçe ismi "İntikamcılar" olması gereken, ama "acaba çok mu ciddi oldu?" diye düşünüldüğü için Yenilmezler olarak çevrildiğini tahmin ettiğimiz film, Disney'in genel izleyiciye hitap etmek huyunun içerik olarak olmasa da isim olarak kurbanı olmuş diyebiliriz. İçerik olarak herhangi bir ciddi sorun olmasa da, film yalın olarak izlendiğinde izleyicilerin kafasında soru işaretleri kalması ihtimali çok yüksek; çünkü bu filmin senaryosu, Iron Man'ın 2008 yılında çıkan ve evreni başlattığını söyleyebileceğimiz ilk filminden beri adeta ilmek ilmek dokunuyordu. Gel gelelim aradan geçen on yılın ardından birçok film, bu filme bağlandı ve bu birçok filmin kahramanları bu filmde bulundu. "Birçok film diyorsun ama hangileri onlar?"İşte bunlar. Bu filmde görünen kahramanların filmlerini sıralayalım:

-Iron Man, 2008
-Iron Man 2, 2010
-Thor, 2011
-İlk Yenilmez: Kaptan Amerika, 2011
-Yenilmezler, 2012
-Iron Man 3, 2013
-Thor: Karanlık Dünya, 2013
-Kaptan Amerika: Kış Askeri, 2014
-Galaksinin Koruyucuları, 2014
-Yenilmezler: Ultron Çağı, 2015
-Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı ( Aslında, İç Savaş...), 2016
-Doktor Strange, 2016
-Galaksinin Koruyucuları, 2017
-Thor: Ragnarok, 2017
-Black Panther, 2018

Evet, yukarıda isimlerini yazdığımız filmlerin çoğu kahramanı, bu filmde de var. Hatta "Yenilmezler" isimli, çekirdek ekibin bulunduğu tüm filmlerin sonunda, Infinity War'un kötüsü Thanos, after credits sahnesinde, yani kast ekibinin isminin aktığı o son sahneden de sonra, görünüyordu. Bu serinin en büyük düşmanı, henüz izlemediğimiz Avengers: Endgame filmi hariç, Thanos'tu. Ama Thanos'a gelmeden önce, Marvel filmlerinin sıralamasını yaptığımız listede neden Ant-Man'in iki filmi yok açıklayalım: Çünkü bu filmde Ant-Man yok. Evet, aslında Hawkeye da yok ama ok fırlatıp iyi dövüşen bir adamdansa gerçekten daha işe yarar özellikleri olan Ant-Man'i ele almak daha mantıklı. Filmi izlemediyseniz, izleyince de göreceğiniz gibi öyle anlar oluyor ki bir kişi daha olsa (mesela Ant-Man) Thanos çok kolay bir şekilde mağlup edilebilecekmiş gibi duruyor. Ama bu olaylar gerçekleştiği sırada kendisinin bir önceki Avengers filmininin sonunda ev hapsi aldığını öğrendik ve hayrete düştük. Neyse ki hem Ant-Man hem de Hawkeye (yeni ismiyle Ronin) Endgame'de karşımızda olacaklar.

Evet, ana kötü Thanos'a da değinelim. Thanos geride on senede izleyicinin beğenisine sunulan tüm Marvel filmlerinin kötü karakterlerinden çok daha kabul edilebilir bir mantıkla yola koyulmuş durumda. Bu sebepten dolayı bazı forumlarda ve sözlüklerde aslında kötü karakter olan Thanos'un yaptıklarını mantıklı bulan seyircilere denk gelebilirsiniz. Ne de olsa güçlü bir motivasyonu var.

Bu filmde gerçekten mantık dışı olaylar da olmuyor değil (örneğin Strange'in yanındaki diğer büyücü Wong, filmin başlarında portal açarak el ve/veya kol kesmenin mümkün olduğunu bize kanıtlarken, filmin ilerleyen sahnelerinde Doktor Strange'in Thanos'un en güçsüz anında bunu yapmaması gibi) ancak film kesinlikle izlenebilir. Ayrıca şunu da belirtmek gerekir ki, filmimiz IMDb Top 250 listesine otuz dördüncü sıraya yerleşmiş bulunmakta.

Sonuç olarak bu evrenin bir sona bağlanacağı son film olan Endgame'den önce, izleyiciyi oldukça meraklandıran kaliteli bir film olmuş. Kesinlikle izlenmeli diyoruz.

yavuz sultan selim

real asociedad
doğu ve güneye gerçekleştirdiği seferlerle osmanlı topraklarını oldukça genişleten, memlük devleti'ni demir yumruğu ile sindiren hükümdar.

memlükler üzerine seferler düzenlemesi, hem bolca ganimet edinmesine, hem de halifeyi ele geçirmesine sebep olmuştur. ama bu seferden önce safeviler üzerin gittiği ve belki de devletin geleceği için büyük bir adım attığı çaldıran savaşı'nı dikkate alma gerekmektedir. 1514 yılında gerçekleşen bu sefer, rakip de müslüman olmasına rağmen dini bir savaş olarak değerlendirilmiş, adeta bir gaza niteliğindedir. savaş sonunda osmanlı'nın doğu sınırları kısa bir süreliğine de güven içerisinde kalacaktır.

birinci yavuz'un safeviler sorununa bakışı ve sorunu çözme şekliyle ilgili daha fazla bilgi edinmek isterseniz, ekteki yazıyı okumanızı tavsiye ederim. http://www.laklakalab.com/2019/02/safevi-sorununa-bakis.html

kazak toprakları

real asociedad
günümüzde kazakistan devleti'nin bulunduğu coğrafya.

1861'de çar nikolay'ın rusya'da köleliği kaldırmasıyla, tarımı bilen ama toprakları olmayan bir kitle meydana gelmiştir. bu kişiler genel olarak kazak topraklarına gitmişlerdir.

bugün de kazakistan nüfusunun hemen hemen yarısı kazak olmayan insanlardan oluşuyor. bu durumun kökeni, muhtemelen köleliğin kaldırılması sonucu göçenlerdir.

nikolay ivanoviç ilminskiy

real asociedad
çarlık rusyası ve sovyet rusyasında faaliyet alanı bulabilmiş rus misyoner.

rus egemenliğindeki yoğun türk ve tatar nüfusa yönelik çeşitli asimile çalışmalarıyla bilinir.

rus tarihinde daha evvel kazan'a uygulanan asimile, sonrasında kazak ve başkurtistan coğrafyasında yaşayanlar için denenmiştir. çeşitli okullar açılmıştır. ancak istenilen seviyede hristiyanlaştırma ve ruslaştırma sağlanamamıştır. aksine, özellikle kazaklar, dillerine ve dillerinin lehçelerine daha sıkı bağlanmış, asimileye karşı gelmiş ve kültürlerini savunmuşlardır.

(bkz:gaspıralı ismail bey) 'in de içinde olduğu bir grup türk tarafından bu asimile aleyhine ciddi çalışmaları olmuştur.

amerikan doları

real asociedad
uluslararası geçerliliği olan ve genelde ortak kullanımda bulunan para birimi.

ABD dolarının uluslararası değer taşımaya başlayışının tarihi ve dünyada egemen para birimi oluşu(bkz: Bretton Woods) görüşmeleri bağlamında başlamıştır. bretton woods ile para, reel zeminde değeri olan altına sabitlenmiştir. daha sonra üpkeler bu antlaşmadan çekilse de, aslında hâlâ türk lirası da dahil birçok para birimi abd dolarına endekslidir. detaylı bilgi için şu yazıyı öneriyorum: http://www.laklakalab.com/2019/02/amerikan-dolarnn-tahta-cks-ve-bretton.html

muharrem ince

real asociedad
24 haziran 2018 cumhurbaşkanlığı seçimine cumhuriyet halk partisi adayı olarak katılan, 15.336.861 oy ile %30.6 oranını yakalayan kişi. yarattığı büyük heyecanla küskün seçmeni de sandığa çeken ince, 1977 seçimlerinden beri (bülent ecevit'in genel başkanlığı dönemi) cumhuriyet halk partisi adayı olarak %30 psikolojik barajını aşan ilk partilidir.
seçim gecesi sessiz kalması, ardından fox tv'de görev yapan ismail küçükkaya'ya "adam kazandı" şeklinde bir mesaj atması, tepkiyle karşılanmıştır. 29 haziran 2018 saat 12.00'da yaptığı basın toplantısında yenilgiyi kabul ettiğini, demokrasinin gereği olarak kaybetmeyi de göze alarak bir seçime girmenin gerekliliğini vurgulamıştır.

ilerleyen süreçte kendisini destekleyen cumhuriyet halk partili delegelerin, partinin genel başkanlığına geçebilmesi için kongre düzenlenmesine giden imza sürecinin olumsuz sonuçlanmasıyla, anlık olarak resmi bir makamı yoktur. (vekil de değil.)

kendisinin halen sahada cumhuriyet halk partisi'nin yerel seçim adaylarını desteklemek için il il gezip mitingler düzenlediğini de belirtelim.

hangi atatürk

real asociedad
attila ilhan'ın bir kitabının ismi.

attila ilhan'ın da sürekli belirttiği gibi, atatürk'ün sosyalist olmaması durumu halihazırda bilinmekle birlikte, kitabın içeriğinin ismine bir etkisi olacak olsa "atatürk ve sosyalizm" daha mantıklı olurmuş gibi.
mustafa kemal atatürk'ün sosyalizmle olan ilişkisini ve tavrını anlatan eserdir.
türkiye iş bankası yayınlarında çıkmakta.

ağrıdağı efsanesi

real asociedad
yaşar kemal'in bir kitabı.

osmanlı zamanında geçtiği kabul edilen bir dönemde, günümüze göre garip sayılabilecek ama bir o kadar da mertçe bir meydan okuma ve devamında gelişen olayların anlatıldığı bir roman.
içeriğinin yanında sayfa sayısının insanı sıkmayacak ölçüde oluşu dikkate değer bir özellik.
yapı kredi yayınlarından çıkmakta.

ermeni tehciri

real asociedad
tehcir kanunu.

27 mayıs 1915'te osmanlı hükümeti tarafından i. dünya savaşı'nda osmanlı ordusu ile karşı karşıya gelebilecek iç unsurların savaş bölgelerinden uzak yerlere devlet eliyle gönderilmesi için çıkarılan göç kanunu.
ermeniler tarafından soykırım olarak adlandırılmakta ve dünya kamuoyunda bu konuda bir bilinç uyanması için çalışmaktadırlar.

mansur yavaş

real asociedad
Türk siyasetçi.

asıl mesleği avukatlık olan, eski beypazarı belediye başkanı.

2009 yılında milliyetçi hareket partisi'nden, 2014 yılında cumhuriyet halk partisi'nden ve son olarak 2019'da cumhuriyet halk partisi ve iyi parti ittifağından ankara b.b.b. adayıdır.

türk tarihinin kaynakları

real asociedad
belirli bir döneme kadar konargöçer bir yaşam tarzında olan türklerin tarihi, genellikle kendileriyle siyasi münasebetleri olan topluluklar ve devletler tarafından yazılmıştır. (bkz:türkler tarih yazmayı değil yapmayı severler)

yenisey ve orhon yazıtları'ndan edindiğimiz sınırlı bilgiler mevcut olsa da, ana kaynaklar yerleşik hayata ve din-i islam'a adapte olduktan sonra verilmeye başlanmıştır. bu eserlerin en önemlilerinden bazıları ise şunlardır:

1) kutadgu bilig (siyasetname)
2) divan-ı lügatit türk (arapça-türkçe sözlük)

ceyb-i hümayun

real asociedad
osmanlı devleti'nde bir hazine.

"padişahın cebi" manasına gelen hazinedir. (bkz:enderun hazinesi)nin içinde bulunan bu hazine, padişahın harcamalarını karşılardı. padişahın gelirleri burada toplanırdı.

padişahın ceyb-i hümayun'a dahil olan gelirlerinin kaynakları:

1) Mısır irsaliyesi (Mısır'dan gelen vergi)
2) Divan-ı hümayun'dan her ay çıkan elli bin kâmil (ayarı yüksek, kaliteli) akçe, bir nevi padişahın maaşı
3) padişahlara ait has ismi verilen toprakların gelirleri
4) müsadere. devlete asilik etmiş kimselerin mal varlıkları. (ikinci mahmud devrine dek müsadere usulü devam etmiştir.)
5) muhalefat. sarayda çalışan kimselerin paraları, mal varlıkları.

ceyb-i hümayun'daki paraların harcandığı yerler:

1) Harem maaşları.
2) Mekke-Medine'ye giden (bkz:surre alayları).
3) Yabancı devlet liderlerine gönderilen hediyeler.
4) yeni vakıf kurmak.

enderun hazinesi

real asociedad
nam-ı diğer (bkz:iç hazine).

Sarayın içerisinde bulunur. İçerisinde saray mücevherleri, sarayın altın kaşık ve çatalları, mücevherlerle süslenmiş saatler ve kaliteli kumaşlar bulunur.

Savaş durumlarında enderun hazinesinden, yerine konmak üzere borç para alınırdı. Bu durum da bu hazinenin bir nevi "ihtiyat" hazinesi olduğunu gösterirdi.

on yedinci yüzyıla doğru, enderun hazinesinden alınan paralar yerine konamamaya başladı, hazine tükendi. bundan dolayı on sekizinci yüzyılda yeni bir hazine kuruldu. bu yeni hazinenin ismi "darphane"dir. bu dönemden sonra artık çok hazineli bir döneme geçilmiştir.

her doğruyu her yerde söyleyememek

real asociedad
ülkemizin genel sorunudur. doğru ama kime göre, neye göre? bu doğru kimin işine geliyor, kimi yaralıyor? bırakınız efendim. doğru olan şey içinizi de yaksa doğrudur. evrensel bir mefhumdur. ha, bana gelip "1829 olayları bizim tarihimizden ele alarak inceleyince "yunan isyanı", yunan tarihinden bakınca "bağımsızlık savaşı" oluyor. bu nasıl olabiliyor, nerede bilginin evrenselliği?" diye soracaklarınız da olabilir. burada yapılan şey, doğruluğu genelgeçer olan, yani kabul gören bir olayın yorumlanmasıdır. yani her iki taraf da doğruyu yorumlamış oluyor... "vakitsiz öten horozun başını keserler" misali, doğruları konuşmaktan vazgeçmemeliyiz. eğer vazgeçersek, dün "kırım'da rus işgali" başlığıyla haber başlığı paylaşıp, bugün "rusların kırım'daki beşinci yılı dolayısıyla erdoğan kırım'a camii açılışına davet edildi." başlığını paylaşabiliriz. yapmayalım lütfen. (bkz:omurgasızlık)

18 mart çanakkale deniz zaferi ve şehitlerimizi anma günü

real asociedad
çanakkale savaşları, bir devrin kapanıp, diğer devrin açıldığı, herkesin diz çöktüğü bir dünya devi olan ingiltere'nin yenilmez olmadığının ispatlandığı, büyük bir savaştır. ancak zaman içerisinde bu savaşlarla ilgili bazı olmayan şeyler eklenmiştir. yeni yazımda bu konuyu ele aldım. okumak isterseniz, buyrun https://t.co/C5vkPHmb8S . zafer günü kutlu olsun, şehitlerimize allah rahmet eylesin.

ikinci abdülhamid'in demiryolları politikası

real asociedad
babası abdülmecid devrinde toplam 450, amcası abdülaziz döneminde ise toplam 1300 km demiryolu hattı bulunuyordu. ikinci abdülhamid de zamanının en yaygın ve kullanışlı ulaşım aracı olarak atalarının izinden gitmiş ve bu konuya önem vermiştir. döneminde toplam 4400 km demiryolu hattı bulunuyordu. bu politikaya yönelmesinin genel sebeplerini sıralamak gerekirse:

1) yolcu ve ticaret taşımacılığı konusunda en güvenli yoldur.

2) askeri amaçlarda kullanılmak amacı güder. selanik gibi merkezler istanbul'a başlanmıştır ve 93 harbi'nde ciddi yararı görülmüştür.

3) ülkenin çeşitli merkezlerini, hilafet merkezi olan istanbul'a bağlamak.

groundhog day

real asociedad
Groundhog Day / Bugün Aslında Dündü

IMDb :8.0
Yapım Yılı: 1993
Tür: Komedi, Fantezi, Romantik
Yönetmen: Harold Ramis

Yüksek bir imdb puanına sahip film.

Hikaye, kısmen popüler ama kendisini olduğundan daha fazlası olarak gören bir muhabirin (Bill Murray), pek de istemeyerek hatta saçma bularak bir etkinliğin haberini yapmak için yanında oldukça güzel bir kadınla (Andie MacDowell) ve kameramanla yola çıkışını konu alıyor. Başlangıçta kendisini buraya yakıştıramayan ve oldukça sıkılarak işini yapan başkarakterimiz, ilerleyen süreçte olan sıradışı bir olayla, bir tür "zaman döngüsüne" hapsoluyor. Başlangıçta bu durumu yadırgasa da, zaman içinde artık kendisinden başkalarını da önemsemeye başladığı için bu kısır döngüyü lehine kullanıyor ve karakterinde ciddi bir değişim oluyor. hikayenin gerisini anlatmak (bkz:sürprizbozan)a gireceğinden dolayı, yazmıyorum. sürükleyici bir film, kesinlikle izlenmeli.

alamut

real asociedad
(bkz:vladimir bartol) 'un meşhur romanı. kitap hasan sabbah ve alamut kalesi temalı. kurgusu ve yer yer tarihi olayları direkt aktarması, kitabı hızla okunabilir kılan etmenlerden birisi. başkarakteri ise hikayeyi beraber takip edeceğimiz yol arkadaşımız oluyor. kitabın sonlarına doğru bu karakterin seçimleri biraz daha zor anlaşılır hale gelmeye başlasa da bu durum kitabın yerinde kurgusunun bir parçası olduğundan genel metni bozmuyor.

her "tarih romanı" (veya tarihi roman) okumanın sonucu olduğu gibi özel olarak bu kitapta da şöyle bir sorun var ki; kitabı okuduktan sonra gerçek-tarih mefkumları karışabiliyor. Anlam karmaşaları az da olsa yaşanabiliyor. bu da çok küçük bir sorun olabilir. belirtmiş olalım.

vladimir bartol

real asociedad
slovenyalı yazar. (1903-1967)

1930'ların sonunda yazdığı (bkz:alamut) adlı romanıyla ünlenmiştir. bu roman ülkesindeki en popüler eserlerden birisi olmakla beraber, kitabının içeriği oldukça akıcı ve yer yer tarihi gerçekliklere dayalıdır, okunması tavsiye edilir.

ayasofya cami olursa türkiye ab'ye giremez

real asociedad
türkiye cumhuriyeti devleti'ne yönelik diplomatik bir tehdit. görülen o ki zaten ab'ye giremeyeceğiz. ayasofya müze olarak kalmalı ama bu tarz açıklamalar ciddi bir "kamuoyu yaratma" propagandasıdır bana göre. sayın cumhurbaşkanının da dediği gibi, amaç namaz kılmak ise henüz boş olan sultanahmed camii kullanılabilir... hem de ayasofya'nın karşısında...

ankara savaşı

real asociedad
1402 senesinde Ankara'nın Çubuk Ovası'nda iki Türk'ün karşı karşıya geldiği, kazanan Timur gibi görünse de, aslında kaybedenin Türklük olduğu meşhur savaş. Savaş sonrası Emir Timur aklındaki Çin seferini gerçekleştiremeden, Bayezid Han da Timur'a esirken vefat etmiştir. Bu olaydan sonra İstanbul'un fethi yarım asır gecikmiştir. Konuyla ilgili kaleme aldığım yazımı okumak isterseniz; http://www.laklakalab.com/2019/02/iki-turkun-kars-karsya-gelisi-ankara.html

ikinci abdülhamid

real asociedad
33 yıl hüküm süren osmanlı devleti padişahı.
devrinde devletin gelişmesi için ciddi adımlar atılırken (okullar açılması, yeni tabyaların kurulması gibi), bir yandan da büyük toprak kayıpları olmuştur. bu durumu devletin askeri teçhizatı ve askeriyeyi düzenleyecek ekonomik gücünün olmamasına bağlamak da mümkündür.

bunların haricinde kendisinin baskı ve sansür ile iç siyasette gücünü sağlamlaştırmak istemesi sonucu "istibdat dönemi" olarak anılan bir dönem mevcuttur. bu dönemde muhalefetin önünü kesmiş, tek yetkili merciinin kendisi olmasını sağlamaya çalışmıştır. ıı. abdülhamid'in bu yasakçı zihniyetinin arka planında kendisine göre makul sebepleri de vardır. bu sebepleri konu alan ve olaylara sultanın gözünden bakmaya gayret ettiğim yazıma eğer dilerseniz bir göz gezdirin derim. link için; https://t.co/BRJbuukilp

yeni zelanda'daki cami saldırısı

real asociedad
hemen ülkemiz siyasilerinin tepkilerini aktarayım:

Recep Tayyip Erdoğan: Yeni Zelanda'da Nur Camii'ne ve orada ibadet etmekte olan Müslümanlara yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyor, faillerini lanetliyorum. Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Maalesef dünyada yükselmekte olan ırkçılık ve İslam karşıtlığının yeni bir örneği olarak yaşanan bu acı hadiseden dolayı İslam dünyasına ve Yeni Zelanda halkına ülkem ve şahsım adına başsağlığı diliyorum.

Muharrem İnce: Yeni Zelanda'da Cuma namazı esnasında camide ibadet etmekte olan Müslüman kardeşlerimize yönelik gerçekleştirilen alçak terör saldırısını lanetliyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. #NewZealand

Meral Akşener: #YeniZelanda'da Nur Camisi'ne yapılan İslam karşıtı bu canice saldırıyı lanetliyorum. Mübarek Cuma günü camide şehit olan kardeşlerimize yüce Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. #NewZealand

Temel Karamollaoğlu: Yeni Zelanda'da iki farklı camiye yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını şiddetle kınıyor, saldırıda şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Sezai Temelli: Katliamın dili, dini ve ırkı olmaz.
Yeni Zelanda'da da iki camiye yapılan saldırıda 40 kişinin öldüğü 48 kişinin yaralandığı bu katliamı kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Yeni Zelanda halkına ve Müslüman alemine baş sağlığı diliyorum. #NewZealand #YeniZelanda