türkmen

kama tarkan kağan
farsca tir-i kemani kelimesinden gelir oklu-yaylı veya ok ve yaya dans ettiren demek. türk iste.

10.yy dan sonra siyasi bir isim olup sadece Müslüman oğuz kabileleri değil karluk, halaç Türklerini de belirtmek için kullanılmıştır.