turcofobi

kama tarkan kağan
Türkler, Türkiye Cumhuriyeti ve türk kökenli diğer halklardan korkma ve çekinme durumu.

Sırbistan, Yunanistan, Almanya, İspanya, iran, Ermenistan, Bulgaristan, Polonya, Fransa ve kısmen çin'de de rastlanır.