tatar

turkuaz beg
At sürmek, hızlı gitmek anlamlarını içerisinde barındırır. Tatar sözcüğü aynı zamanda posta sürücüsü demektir.

Tatay kelimesiyle aynı köktendir. At sürmek, hızlı gitmek anlamlarını içerisinde barındırır. Türkçe Tata, Tunguzca Tagta sözcükleri korkmak ve şaşırmak bildirir.

boztorgay
Bilinen en eski kullanımı bir Moğol aşiretlerinden birinin adı olduğu. Sözcük anlamı ise hızlı at binenden, yağmacı, Akıncıya; Barbardan, diğerleri, ötekilere kadar değişiyor.
Nitekim Moğol akınlarında öncü birlikler yani Akıncılar bu tatar adı verilen aşiretten oluşumuş. Dolayısıyla baskın veren tarafın sözcüğe yüklediği anlam Akıncı olurken; baskın yiyen tarafın yüklediği anlam Barbar, yağmacı olması gayet doğal. Keza ötekileşmeleri ya da diğeri sayılmaları da genele benzemiyor oluşlarındandır.
kama tarkan kağan
esasen bir moğol kabile adıdır yağmacı, akıncı,talancı,barbar ve hızlı at süren anlamına gelir moğol istilası ile deşt-i kıpçak'da kıpçak kabileleri arasında eriyerek bu türk boylarına isimlerini bırakıp türkleşmişlerdir

eskişehir, tekirdağ ,bilecik, edirne, trabzon, ordu, kütahya, manisa, ankara,malatya,kırıkkale,çorum, amasya, ceyhan, ardahan, yozgat, istanbul, bursa, balıkesir, bolu ,osmaniye,ısparta'nın konya'ya yakın kesimleri, konya,erzurum, mersin (gülnar) ve tokat(artova) a yerleşmişlerdir.