kreatinin

namütenahi
endojen olarak sentezlenen azot yapıda bir madde.

proteinlerin parçalanması sonucu ortaya çıkar. arjinin, metionin ve glisin gibi aminoasitlerin böbrek, karaciğer ve pankreasta katabolizması sonucu kreatin oluşur. kreatin kas ve beyinde fosfatlanarak kreatin fosfata dönüşür. bundan sonra kreatinine dönüşerek işlem devam eder.

kan ve idrarda aynı anda ölçülüp; böbrek klerens testi olarak kullanılır. çünkü glomerul filtrasyonu tam olup, tübülüs hücresi tarafından hiç sekrete edilmez.

böbrek yetmezliği tanısı koyulurken varlığı önemlidir. plazma düzeyine bakılır.