karakol

alpha wolf
1. güvenliği sağlamakla görevli kimselerin bulunduğu yapı: "o işleri bu saatte karakolda bulunan küçük memurlar bilmez." - refik halit karay

2. güvenliği sağlamak amacıyla dolaşan polis, jandarma veya asker topluluğu, kol, kulluk, devriye.
kama tarkan kağan
Türkçe *kara- fiili kaydedilmemiştir. Ancak Eski Türkçe karawaş (hizmetçi kız) ve karak (göz bebeği) biçimleri, aynı kökün Türkçede de mevcut olabileceğini gösterir. Karakol kelimesinin bir diğer hali karağul da ki -ağul eki Moğolcadır yüksek ihtimal de Türkçe de zamanla karağul kelimesi karakol halini almıştır.