gupta sanatı

namütenahi
uzun yıllar evvel hindistan'da hüküm sürmüş olan gupta imparatorluğunda görüldüğü için böyle adlandırılmış olan; natüralist ve idealist havaların hakim olduğu sanat tarzıdır.

bu tarz genellikle baskı ve heykellerde kullanılmıştır.

heykellerde daha çok dünyevi yaşamın insanı nasıl yıprattığı anlatılmıştır. bu yıpranma sonrası buda'nın etrafında huzuru aramışlardır.